Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

0

Åbo Stad och Skärgårdsstiftelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.explorearchipelago.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.explorearchipelago.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du gärna meddela oss. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Om oss (länk i sidfoten).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

I Sverige har Myndigheten för digital förvaltning ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

I Finland har Regional State Administrative Agency for Southern Finland ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta myndighetenoch påtala det:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
0295 016 000


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.explorearchipelago.com genom att använda utvärderingsverktyget WAVEs Web Accessibility Evaluation Tool (https://wave.webaim.org/), som redovisade 0 fel.

Vi har även planerat att göra extern utvärdering av webbplatsen. Planen är att CGI genomför denna den 18 maj 2021.

Webbplatsen publicerades den 10 juni 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 juni 2021.